Subjekt mimosoudního řešení spotřebitelských sporů: 

Česká obchodní inspekce
Ústřední inspektorát - oddělení
ADR Štěpánská 15, 120 00 Praha 2
Email: adr@coi.cz
web: https://adr.coi.cz